Linosnitt Særtrykk
Linosnitt er en høytrykksmetode i slekt med tresnitt, men hvor trykkmotivet blir skåret inn i et stykke linoleum. Særtrykk er en gjengivelse av andre typer trykk eller motiver.

Du finner kunst med teknikken Linosnitt Særtrykk i disse galleriene:
Butikklogo

Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Antall bilder: 1
Butikklogo

Her finner du et meget stort og godt utvalg av spennende originalkunst.

Antall bilder: 3
Butikklogo

Tilbyr et godt og spennende utvalg av originalkunst fra etablerte kunstnere.

Antall bilder: 1
Butikklogo

Utmerket faglig ekspertise, lang erfaring og stort utvalg av kunst.

Antall bilder: 2