Øyvind Myhre
Født 1957. Norsk autodidakt samtidskunstner med figurativt billedspråk, henter inspirasjon fra buddhisme og fra sine mange reiser.
T Ai
Øyvind Myhre
Størrelse: 50.7 x 34.6 cm
Pris: Kr 3500,-
Se dette bildet i galleriet til Det Gylne Snitt AS
Du finner mer kunst av Øyvind Myhre i dette galleriet:
Butikklogo

Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Antall bilder: 37