Øyvind Myhre
Født 1957. Norsk autodidakt samtidskunstner med figurativt billedspråk, henter inspirasjon fra buddhisme og fra sine mange reiser.
Se bilder av Øyvind Myhre i galleriene under
Butikklogo

Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Antall bilder: 37