Utvalgt kunstner
Født 1960. Norsk billedkunstner og billedhugger. Sønn av kunstneren Franz Widerberg.
 | Nico Widerberg
Ære
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Nett
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Harmoni
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sterk
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Brødre
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Samtale
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vår
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Stengt
Kjøpes hos
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
Spire 4
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Kjøpes hos
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
Rød
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Eng
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Rom III
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Grønn
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vinget
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Motstand
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Horisont
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Ser deg
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Løvfall
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Generasjon
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Lys og mørke
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tyngdekraft
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sundet
Kjøpes hos
Det Gylne Snitt AS
Gallerier som er med å selger sin kunst hos Cornice